Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem  http:www.bioanalizatory.eu prowadzony jest przez Łukasz Dominik Gerlach  wspólnik spółki cywilnej Wellness s.c. .
 2. .Dane Sprzedawcy:  Wellness s.c. ,ul. Ciasna 5, 00-232  Warszawa  NIP: 527-265-51-189
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferta przedstawiona przez sklep http:www.bioanalizatory.eu na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 4. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę  http:www.bioanalizatory.eu ,  telefonicznie lub e-mailem .
 5. Zamówienia poprzez stronę  http:www.bioanalizatory.eul  mogą składać klienci, którzy założyli indywidualne konto w sklepie http:www.bioanalizatory.eu i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie klienckim oraz klienci nie posiadający konta klienta w sklepie .
 6. Realizacja zamówienia  rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu. Zamówienia płatne z góry, które nie zostaną opłacone w ciągu 10 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane (nie będą realizowane).
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki
 8. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie +48 535103888 lub e-mailem pod adresem analizazdrowia@interia.pl .
 9. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 12. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 13. Przesyłki dostarcza Poczta Polska, lub firma kurierska DPD.  Nabywca podczas składania zamówienia może wybrać tzw. „Odbiór osobisty” i odebrać zamówione produkty bezpośrednio w siedzibie sklepu internetowego.
 14. Koszty przesyłki zawsze pokrywane są przez nabywcę.
 15.  Forma płatności za złożone zamówienie to :
  – Płatność z góry – poprzez serwis transferuj.pl lub tradycyjnym przelewem bankowym na konto sklepu
 16. Kupujący składający zamówienie płatne z góry, zobowiązuje się opłacić zamówienie w ciągu 10 dni od daty jego złożenia. http:www.bioanalizatory.eu zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez  kupującego jeżeli nie zostanie ono opłacone w ciągu 10 dni od daty jego złożenia.
 17. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z powodu nie odebrania rzeczy sprzedanej przez Kupującego, Kupujący zostaje obarczony wyłącznie kosztami przechowywania w/w rzeczy.Podstawa prawna:  ( Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego)
 18. Zwrot bez podania przyczyny.
  Klient w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu urządzenia (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny)  kupionego w sklepie pod adresem http://www.bioanalizatory.eu.
  Jet to zgodnie z prawem możliwe jeżeli opakowanie płyty CD z oprogramowaniem ma nienaruszoną plombę gwarancyjną.
  Zwrócony towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu (faktura lub paragon)Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży (paragonie, fakturze VAT). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe. Koszt przesyłki do klienta (uwzględniony na dokumencie zakupu – paragonie, fakturze VAT) i koszt odesłania towaru przez klienta nie podlegają zwrotowi.
 19. Reklamacje.
  Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu http:www.bioanalizatory.eu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu . Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
  Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 20. Rejestracja / Indywidualne konto Klienckie / Zam. jednorazowe.
  Założenie indywidualnego Konta Klienckiego w sklepie http:www.bioanalizatory.eu lub złożenie zamówienia jednorazowego oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tą w/w polityka. Sklep http:www.bioanalizatory.eu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, podane podczas rejestracji i do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dni 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 22. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 23.   http:bioanalizatory.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych zmian w powyższym regulaminie. Klienci składający zamówienie w sklepie zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym regulaminem. W przypadku braku akceptacji regulaminu prosimy o nie dokonywanie zakupów w serwisie http:www.bioanalizatory.eu .

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  [miejsce i data]
  …………………………..
  ………………………….

  [Dane Kupującego)
  Imię i nazwisko ……………………………………….…..
  Adres zamieszkania…………………………….……………
  Adres do korespondencji ……………………………….
  Numer telefonu…………………………………….
  Numer faksu……………………………..……………
  Adres e-mail ……………………..………………….

  Wellness s.c. z siedzibą – ul.Ciasna 5 , 00-232 Warszawa

  Nr zamówienia……………………………
  Zwracany towar……………………………….

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość

  • Ja/My…………………………………….. niniejszym informuję/informujemy Sprzedawcę o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy……………………………………………………………..
  • Data odbioru Towaru…………………………………………………………

  Proszę o zwrot pieniędzy na następujących rachunek bankowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………/ w innej formie ………………………………………………………………..

  oświadczam, iż zwracany towar nie był przeze mnie używany, w szczególności nie miał on kontaktu z ciałem, ustrojem organizmu lub płynami ustrojowymi w ten sposób, iż np. mogły na niego przenieść się zarazki, bakterie, choroby skóry, jamy ustnej, zębów. Biorę pełną odpowiedzialność za prawdziwość niniejszego oświadczenia i w przypadku, kiedy zwrócony Towar zostanie sprzedany innemu Kupującemu i kupujący ten poniesienie wskutek powyższych okoliczności szkodę, to wówczas zobowiązuje się zwrócić Sprzedawcy (Wellness s.c.) wszelkie świadczenia wypłacone na rzecz poszkodowanego szczególności odszkodowania lub zadośćuczynienia), wraz z odsetkami i kosztami procesu.

  …………………………..
  (data i czytelny podpis)


  POUCZENIE

  Prawo odstąpienia od umowy

  UWAGA: prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy:

  • Kupujący jest konsumentem oraz
  • Towar nie jest Towarem dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  (jest to zgodne z art. 38 pkt 5) ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) 

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki z Towarem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie pod rygorem nieważności na adres: Wellness s.c. z siedzibą – ul.Ciasna 5 , 00-232 Warszawa

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Jednakże po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z Towarem, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie wtedy, gdy dostarczony do Sprzedawcy zwracany Towar

  • nie jest otwarty i
  • jest w oryginalnym opakowaniu;
  • załączony do niego zostaje dowód zakupu

   

  Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Instrukcja wypełniania:

  • w formularzu należy wpisać nr zamówienia, jego przedmiot oraz datę odbioru towaru.
  • Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
  • Formularz należy podpisać własnoręcznie i odesłać na adres Sprzedawcy. Forma pisemna oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest formą pod rygorem nieważności.
  • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  • jeśli otrzymali Państwo rzecz, proszę odesłać lub przekazać Nam rzecz na adres: Wellness s.c. z siedzibą – ul.Ciasna 5 , 00-232 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;
  • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

   

  ………………………….


  [Podpis Sprzedawcy]